Mienie przesiedlenia (mienie osobiste) to rzeczy przeznaczone do własnego użytku osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych.

 

POBIERZ DOKEMENTY