Mienie przesiedlenia (mienie osobiste) to rzeczy przeznaczone do własnego użytku osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych.

Mienie przesiedleńcze z Wielkiej Brytanii: Jakie są zasady i procedury?

Mienie przesiedleńcze, określane również jako mienie osobiste, obejmuje przedmioty przeznaczone na własny użytek osób przesiedlających się lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych. To pojęcie jest szczególnie istotne dla osób, które planują przeprowadzkę z Wielkiej Brytanii do Polski, szczególnie w świetle Brexitu i zmian w przepisach celnych.

Co należy do mienia osobistego?

Mienie osobiste to przede wszystkim majątek ruchomy gospodarstwa domowego, który obejmuje:

Do mienia osobistego zalicza się także zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe oraz przenośne instrumenty i sprzęt niezbędny do wykonywania zawodu lub rzemiosła przez osobę przesiedlającą się. Ważne jest, aby mienie to nie miało charakteru handlowego, co oznacza, że nie może być przywożone w ilościach wskazujących na cele komercyjne.

Warunki zwolnienia z należności celnych

Osoby przesiedlające się, które chcą skorzystać ze zwolnienia z należności celnych, muszą spełnić kilka kryteriów:

Dokumentacja wymagana przy przeprowadzce

W celu udowodnienia warunków zwolnienia, osoba przesiedlająca się powinna przedstawić odpowiednie dokumenty, takie jak:

Przeprowadzka samochodu

Samochody osobowe przewożone jako część mienia przesiedleńczego są zwolnione z cła, podatku akcyzowego i VAT, pod warunkiem że:

Jak udowodnić przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski?

Aby udowodnić przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski, osoba przesiedlająca się może przedłożyć organom celnym dokumenty takie jak potwierdzenie zameldowania, kartę czasowego pobytu, umowę o pracę czy najmu mieszkania, które świadczą o jej zamiarze osiedlenia się w Polsce.

Zarówno proces dokumentowania przeniesienia miejsca zamieszkania, jak i przeprowadzki mienia przesiedleńczego, wymaga zrozumienia i stosowania się do szczegółowych przepisów celnych. Nasza agencja celna Sokol4trans oferuje wsparcie w tych procedurach, zapewniając kompleksową pomoc przy odprawie celnej mienia przesiedleńczego z Wielkiej Brytanii do Polski i odwrotnie.

 

POBIERZ DOKEMENTY